ஸதகா நிதிகளை ஒன்று சேர்த்து தேவையுடையோருக்கு வழங்குதல்

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வறஹ்மத்துல்லாஹி வபறகாத்துஹ


எல்லாப் புகழும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே. சலாத்தும், சலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர் முஹம்மத் (சல்லல்லாஹ{ அலைஹி வசல்லம்) அவர்கள் மீதும், அவர்களது கிளையார்கள், தோழர்கள் மீதும் உண்டாவதாக!

உடைகள் விடயத்தில் இஸ்லாமிய வழிகாட்டல்கள் மிகத் தெளிவாக உள்ளன. ஆண்கள், பெண்கள், சிறுவர்கள் போன்றவர்கள் எவ்வகையான ஆடைகளை அணியமுடியும், எவ்வகையான ஆடைகளை அணியக் கூடாது என்பது பற்றிப் போதிய வழிகாட்டல்களை வழங்கியுள்ளன.


இவ்வகையில், பெண்களின் ஆடைகள் பற்றிய சில வரையரைகளை இஸ்லாம் வகுத்துள்ளது.


1. பெண்கள்; அணியும் ஆடை இஸ்லாம் கூறும் பிரகாரம் தமது உடலை மறைக்கக் கூடியதாக இருத்தல் வேண்டும்.

2. கவர்ச்சியற்றதாக இருத்தல் வேண்டும்.

3. அணியும் ஆடை, அங்கங்களை எடுத்துக்காட்டும் வண்ணம் இல்லாமல் விசாலமாக இருத்தல் வேண்டும்.

4. அவ்வாடையின் துணி மெல்லியதாக இருத்தல் கூடாது.

5. மஹ்ரமல்லாத பிற ஆடவர்களைக் கவரும் அளவு கமழும் மணம் பூசாமல் இருத்தல் வேண்டும்.

6. ஆண்களது ஆடைகளுக்கு ஒப்பாக இருத்தல் கூடாது.


எனவே, இந்த நிபந்தனைகளைப் பேணியவாறு தமது ஆடைகளை அமைத்துக் கொள்வதே பெண்களது ஹிஜாப் என்பதன் பொருளாகும். இந்த ஹிஜாப் குறிப்பிட்ட தோற்றத்திலோ அல்லது நிறத்திலோ இருத்தல் வேண்டும் எனும் அவசியம் இல்லை.


என்றாலும், அதிகமான பெண்கள் கறுப்பு நிற ஆடைகளைத் தெரிவுசெய்து அணிகின்றனர். காரணம் கறுப்பு நிற ஆடைகள் சன்மார்க்கத்தில் கூறப்பட்ட நிபந்தனைகளைப் பூர்தியாக உள்ளடக்கிய, சாதாரண, அலங்காரத்தை விட்டும் தூரமான ஓரு ஆடையாகும் என்பதனாலும், இந்நிபந்தனைகளை உள்ளடக்கிய வகையில் கறுப்பல்லாத ஏனைய நிறங்களைத் தெரிவு செய்வதில் சிரமம் இருப்பதனாலுமாகும்.


ஸஹாபியப் பெண்கள் கூட கறுப்பு நிற ஆடைகளை அணிந்துள்ளனர் என்பதற்கு, சுனன் அபீ தாவூத் போன்ற கிரந்தங்களில் ஸஹீஹான ஹதீஸ்கள் ஆதரமாக உள்ளன.


பெண்கள் கறுப்பு நிற ஆடைதான் அணிய வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்லை எனினும், சன்மார்க்கத்தில் கூறப்பட்ட நிபந்தனைகளைப் பூர்தியாக உள்ளடக்கிய, சாதாரண, அலங்காரத்தை விட்டும் தூரமான, ஓர் ஆடை என்பதனால், அது வரலாறு நெடுகிலும் அணியப்பட்டு வந்துள்ளது. எனவே, கறுப்பு நிற ஆடைகளை அணிவது விரும்பத்தக்கதேயாயினும், கறுப்பு நிறத்திக்குத் தோதுவான, கவர்ச்சியற்ற, அலங்காரத்தை விட்டும் தூரமான பழுப்பு, சாம்பல், மண் நிறம் போன்ற நிறங்களைத் தெரிவு செய்து அணிவதிலும் தவறில்லை.


எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்வே நன்கு அறிந்தவன்.

 

வஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மதுல்லாஹி வபரகாத்துஹ{.