Recent Fatwas

தமத்துஃ முறையில் ஹஜ் செய்யக்கூடியவர்கள் முதலில் உம்ராவை செய்துவிட்டு துல்ஹிஜ்ஜாவின் பிறை 08 ல் ஹஜ்ஜுக்காக இஹ்ராம் செய்வார்கள். ஆனால் அவ்வல் மதீனா செல்பவர்கள் மதீனாவிலிருந்து வரும்போது பிறை 05 லே இஹ்ராம் செய்கிரார்கள். இதற்கு தமத்துஃ என்று சொல்லப்படும

04-04-2017 133

தமத்துஃ முறையில் ஹஜ் செய்யக்கூடியவர்கள் உம்ரா செய்துவிட்டு மீக்காத்தை விட்டும் வெளியில் சென்று மீண்டும் ஹஜ் செய்வதற்காக மக்கா சென்றாலும் ஷாபிஈ மத்ஹபின் சரியான கருத்துப்படி அவருக்கு முதமத்திஃ என்றே சொல்லப்படும்.

Short Fatwa

Read full fatwa

தமத்துஃ முறையில் இஹ்ராம் நிய்யத் வைத்த ஒருவர் உம்ராவைச் செய்து விட்டு ஹஜ்ஜுக்கு முன்பதாக இன்னுமொரு உம்ரா செய்தல்

04-04-2017 104

தமத்துஃ முறையில் நிய்யத் வைத்த ஒருவர் உம்ரா செய்துவிட்டு ஹஜ்ஜுடைய அமல்களை ஆரம்பிக்குமுன் உள்ள இடைப்பட்ட காலத்திலோ அல்லது பொதுவாக ஏனைய காலத்திலோ, ஒரே பயணத்தில் ஒன்றை விடப் பல உம்ராக்களை செய்வது விரும்பத்தக்க அமலாக இருந்தாலும், ஹஜ்ஜுடைய காலங்களில் ஒன்றை விட அதிகமான உம்ராக்களை நிறைவேற்றும் பொழுது பர்ளான உம்ராவை நிறைவேற்றுபவர்களுக்கு இடநெருக்கடி ஏற்படுமாயின் அல்லது தனக்கு ஹஜ்ஜுடைய அமல்களை நிறைவேற்றுவதற்கு சிரமம் ஏற்படலாம் என் அஞ்சினால் மேலதிக உம்ராக்களை செய்யாமல் இருத்தல் நல்லது.

Haj & Umrah

Read full fatwa

தங்கம் வெள்ளி போன்றவைகளை கடனுக்கு வியாபாரம் செய்வது சம்பந்தமாக

29-03-2017 252

பணத்திற்குத் தங்கத்தை அல்லது வெள்ளியை விற்கும்; பொழுது அல்லது வாங்கும் பொழுது அவைகளைக் கடனுக்குக் கொடுத்தால் அல்லது எடுத்தால் அது வட்டியாக மாறிவிடும்.

Business & Interest

Read full fatwa

ஸப்புகளின் இடையில் உள்ள தூண்களுக்கு மத்தியில் ஜமாஅத்தாகத் தொழுவது சம்பந்தமாக

15-03-2017 174

மஸ்ஜித் விசாலமற்றதாக இருக்கும் பொழுது அல்லது மஸ்ஜிதுக்கு சமுகமளிப்போரின் தொகை அதிகமாகவும் இருக்கும் சந்தர்ப்பங்களில் சப்புகளுக்கு இடையில் உள்ள தூண்களுக்கு மத்தியில் தொழுவதற்கும் அனுமதியுள்ளது.

Salaah

Read full fatwa

வசூல் செய்பவர்களுக்கு வீத அடிப்படையில் கொடுப்பனவு வழங்குவது சம்பந்தமாக

15-03-2017 226

ஒரு வேலைக்காக ஒருவரைக் கூலிக்கு அமர்த்தும் பொழுது அவரது சம்பளம் எவ்வளவு என்பதை ஒப்பந்தத்தில் நிர்ணயித்தல் வேண்டும்.

Business & Interest

Read full fatwa

குனூத் அல்-நாஸிலா பற்றிய சில தெளிவுகள்

27-11-2016 995

இந்த குனூத்துன் நாஸிலாவை மிக நீளமாக ஓதி மஃமூம்களைச் சலிப்படைய வைக்காமல் மிகவும் சுருக்கமாக ஓதுதல் வேண்டும். பர்ளான தொழுகைகளைக்கூட சுருக்கமாக அமைத்துக்கொள்ளுதல் வேண்டும் என்பது நபிவழியாகும். நபியவர்களது குனூத்துன் நாஸிலாவும் மிகவும் சுருக்கமாக இருந்துள்ளது.

Salaah

Read full fatwa

ஒத்தி முறையில் வாடகைக்குக் கொடுப்பது சம்பந்தமான மார்க்கத் தீர்ப்பு

17-11-2016 816

ஒத்தி முறை மார்க்கத்தில் எவ்விதத்திலும் அனுமதியில்லை. சொத்தை குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு வாடகைக்குக் கொடுத்து அக்காலத்திற்குரிய வாடகைப் பணத்தை மொத்தமாகவோ அல்லது மாதாந்தமோ பெற்றுக்கொள்வதே அனுமதிக்கப்பட்ட முறையாகும்.

Business & Interest

Read full fatwa

வஹ்தத்துல் வுஜுத் கொள்கையுடைய கணவனுடன் குடும்ப வாழ்க்கை நடாத்துவது சம்பந்தமான மார்க்கத் தெளிவு

10-11-2016 602

அவர்களது கொள்கை இஸ்லாத்துக்கு முரணானது என்ற விடயத்தை அன்பான முறையில் மிகத் தெளிவாக எடுத்துக் கூறி அவர்களை இஸ்லாத்தின் பக்கம் மீட்டெடுப்பதற்கான முயற்சிகளைச் செய்வதும் அவசியமாகும்.

Faith

Read full fatwa

கல்வியியற் கல்லூரியில் ஜுமுஆ நடாத்துவது பற்றிய மார்க்கத் தெளிவு

18-10-2016 454

நிரந்தரக் குடியிருப்பாளர்களின் எண்ணிக்கை விடயத்தில் அறிஞர்களுக்கு மத்தியில் கருத்து வேற்றுமை இருந்த போதிலும், அவ்வெண்ணிக்ககையினர்; நிரந்தரக் குடியிருப்பாளர்களாக இருப்பது அவசியம் என்ற விடயத்தில் பெரும்பாலான அறிஞர்கள் கருத்தொற்றுமைப்படுகின்றனர்.

Salaah

Read full fatwa

மூன்று தலாக் சொல்லப்பட்ட மனைவியை மீண்டும் திருமணம் முடிப்பது சம்பந்தமாக

27-09-2016 592

ஒருவர் தனது மனைவியை மூன்று தடவைகள் தலாக் கூறிவிட்டால்; அவளுடன் சேர்ந்து வாழ முடியாது. அவ்வாறு அவளை மீண்டும் திருமணம் முடிக்க விரும்பினால், அப்பெண் தலாக்கின் இத்தாவை பூர்த்தி செய்ததன் பின் வேறொருவரை உரிய முறையில் திருமணம் செய்து....

Marriage

Read full fatwa
  1. Most Viewed
  2. Most Voted

அதான் சொல்வதற்கு முன் சலவாத் சொல்வது பற்றிய மார்க்கத் தீர்ப்பு

Salaah

எல்லாப் புகழும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே. சலாத்தும், ஸலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர் முஹம்மத் (சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் மீதும்...

01-08-2016 245

Read more

Praying Witr Salah in three Raka'aths together in one Salah

Salaah

All praise is due to Allah. Salat and Salam be upon the Final Prophet Muhammad...

21-09-1436 267

Read more

வங்கிகளுக்கு காணியை கூலிக்குக் கொடுக்கலாமா

Business & Interest

எல்லாப் புகழும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே. சலாத்தும், ஸலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர் முஹம்மத் (சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் மீதும்...

08-08-2016 532

Read more

வக்ப் செய்யப்பட்ட நோக்கத்துக்கு மாற்றமாக வக்ப் சொத்தைப் பாவிப்பது சம்பந்தமாக

Waqf & Masjid

எல்லாப் புகழும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே. ஸலாத்தும், ஸலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர் முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும்...

07-06-2016 230

Read more

பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஒருவர் ஜுமுஆ தொழுகையை விடலாமா?

Salaah

எல்லாப் புகழும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே. ஸலாத்தும், ஸலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர் முஹம்மத் (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் மீதும்...

30-05-2016 238

Read more

தராவீஹ் தொழுபவரைப் பின்பற்றி இஷாஃ தொழுகையை ஜமாஅத்தாக தொழுதல்

Salaah

எல்லாப் புகழும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே. சலாத்தும், ஸலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர் முஹம்மத் (சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் மீதும்...

03-08-2016 240

Read more

வாழ்நாளில் உம்ராவை மாத்திரம் செய்து கொண்டிருத்தல்

Haj & Umrah

எல்லாப் புகழும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே. சலாத்தும், சலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர் முஹம்மத் (சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் மீதும்...

09-08-2015 271

Read more

வசூல் செய்பவர்களுக்கு வீத அடிப்படையில் கொடுப்பனவு வழங்குவது சம்பந்தமாக

Business & Interest

பதில் : எல்லாப் புகழும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே. ஸலாத்தும், ஸலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர் முஹம்மத் (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்)...

15-03-2017 226

Read more

குத்பா பிரசங்கம் நிகழ்த்தும் பொழுது ஊன்று கோல் “அஸா” பாவித்தல்

Salaah

எல்லாப் புகழும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே. சலாத்தும், ஸலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர் முஹம்மத் (சல்லல்லாஹ அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் மீதும்...

04-08-2016 272

Read more