கனஹல ஷான்த ஸ்ரீ தேர அவர்கள் 2017.11.30 அன்று அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் தலைமையகத்திற்கு வருகை தந்து அதன் நிறைவேற்றுக் குழு உறுப்பினர்களுடன் கலந்துரையாடினார்.அதன் போது ஜம்இய்யாவின் நடவடிக்கைகள் பற்றி கேட்டரிந்து கொண்டதோடு அவருக்கு எமது வெளியீடுகளின் ஒன்றான சமாஜ சங்வாத எனும் சிங்கள மொழியிலான புத்தகமும் வழங்கப்பட்டது.

இந்நிகழ்வில் அஷ்-ஷைக் எம்.எம்.ஏ. முபாறக் செயலாளர் அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா, அஷ்-ஷைக் எம்.எஸ்.எம் தாஸீம் உப செயலாளர் அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா, அஷ்-ஷைக் அப்துர்ரஹ்மான் இணைப்பாளர் ஒத்துழைப்புக்கும் ஒருங்கிணைப்புக்குமான குழு அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா ஆகியோரும் இன்னும் சிலரும் கலந்து கொண்டனர்.

ஊடகப்பிரிவு 

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல ்உலமா