அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் முள்ளிப்பொத்தானை கிளையின் ஏற்பட்டில் உலமாக்களுக்கான விஷேட கருத்தரங்கு ஒன்று 2017.12.09 சனிக் கிழமை அன்று முள்ளிப்பொத்தானை கிளையின் காரியாலயத்தில் இடம் பெற்றது. இந்நிகழ்வில் "சமூக மாற்றத்தில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு" , மற்றும்  "உலமாக்களும் பொருளாதாரம்" எனும் தலைப்பில் கருத்தரங்குகள் நடை பெற்றது.

ஊடகப்பிரிவு 

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா