அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் சில்மியாபுர  கிளையின் தேர்தல் வழிகாட்டல் நிகழ்சி

27.01.2018 ஆம் திகதி அன்று அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் சில்மியாபுர  கிளையின் ஏற்பாட்டில் இம்முறை உள்ளூராட்சித் தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களுக்கான வழிகாட்டல் நிகழ்ச்சியொன்று பொரகஸ் பள்ளி வாயலில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் அபேட்சகர்கள் பலரும்  கலந்து கொண்டார்கள்.

ஊடகப் பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா