அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் புத்தளம் மாவட்டம் மதுரங்குழி கிளையின் எதிர்வரும் மூன்று ஆண்டுக்கான புதிய நிர்வாகத்தெரிவு 2019-11-30 ஆம் திகதி மதுரங்குழி ஜுமுஆ மஸ்ஜிதில் நடைபெற்றது.
 
தெரிவு செய்யப்பட்ட பதிய நிருவாக உறுப்பினர்கள்
1) தலைவர்
அஷ்-ஷேக் அப்பாஸ்
2) செயலாளர்
அஷ்-ஷேக் மிஹ்ழார்
3) பொருளாளர்
அஷ்-ஷேக் பைஸல் முனீர்
4) உப தலைவர்கள்
1- அஷ்-ஷேக் பஸ்லுல் பாரிஸ்
2- அஷ்-ஷேக் ரிஸ்வி கான்
5) உப செயலாளர்
அஷ்-ஷேக் ஸப்ராஸ்
 
ஊடகப்பிரிவு
அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா