17.02.2019 ஆம் திகதி அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின்  அநுராதபுர மாவட்டக் கிளையின் ஒன்று கூடல் கிளையின் தலைவர் அஷ்-ஷைக் ஆதம் யாசீன் அவர்களின் தலைமையில் அநுராதபுர முஹீதீன் மஸ்ஐிதில் நடைபெற்றது. இதன் போது கிளையினால் சென்ற மாத செயற்பாடுகள் கலந்துரையாடப்பட்டதுடன், அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவினால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வரும் தேசிய வலயமைப்புத் திட்டம் தொடர்பான நிகழ்ச்சியை மாவட்டம் தளுவிய ரீதியில் நடாத்துவதற்கான ஆலோசனைகளும் செய்யப்பட்டது.

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா

 

2019.01.13 ஆம் திகதி அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் அனுராதபுர மாவட்டக் கிளையின் மாதாந்தக் கூட்டம் கிளையின் தலைவர் அஷ்-ஷைக் ஆதம் யாசீன் அவர்களின் தலைமையில் அநுராதபுர முஹியித்தீன் ஜுமுஆ மஸ்ஐிதில் நடைபெற்றது. இதன் பேது பின்வரும் விடயங்கள் கலந்துரையாடப்பட்டன.

  • 2019ம் ஆண்டுக்கான கிளைகளுடைய  செயற்பாடுகள் தொடர்பான வேலைத்திட்டம் ஒன்றை தயாரித்து மாவட்டக்கிளையிடம் ஒப்படைப்பதாக முடிவு செய்யப்பட்டது.
  • 2019.03.30 ஆம் திகதி நடைபெறவுள்ள  அநுராதபுர மாவட்டம் தழுவிய NNP நிகழ்ச்சி சம்பந்தமாக கலந்துரையாடப்பட்டது.

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா