2019.01.04 ஆம் திகதி அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் அம்பாரை மாவட்டம் மாவடிப்பள்ளி கிளையின் மாதாந்தக் கூட்டம் மாவடிப்பள்ளி ஜுமுஆ பெரிய பள்ளிவாசலில்  நடைபெற்றது.

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா