24.12.2018 ஆம் திகதி அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் அம்பாரை மாவட்டம் சவளக்கடை, மத்தியமுகாம் கிளையின் அனுசரனையில் ஆண் மாணவர்களுக்கான  இஸ்லாமிய அடிப்படையிலான திறன் விருத்திக்கான வழிகாட்டல் நிகழ்வொன்று தாருல் ஹிக்மா கலாபீடத்தில் நடைபெற்றது.

 

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா