அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் செய்தி மடல் - நவம்பர் மாதம் 2016