ඉස්ලාමීය නීති සම්පදානය හා මරණයට පත්වුවන්ගේ අවසන් කටයුතු පිළිබඳ ඉස්ලාමීය මගපෙන්වීම

2021.01.15

1442.06.01

 

හිතවතුනි

අස්සලාමු අලෙයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහු

 

සියලු ප්‍රශංසා අල්ලාහ්ටමය. සලවාත් නම් ආශිර්වාදය නබි මුහම්මද් (සල්) තුමන් සහ එතුමන්ගේ නිවැසියන් හා අනුගාමිකයන් හට අත් වේවා.

අල් කුර්ආනය, අල් හදීස්, අල් ඉජ්මා සහ අල් කියාස් යනු ඉස්ලාමීය නීති සම්පාදනය සඳහා වන මුලාශ්‍ර හතර වේ. මේවා පදනම් කරගනිමින් ඉස්ලාමීය ආගමික නිර්දේශ සම්පාදනය වී ඇත.

 • අල් කුර්ආනය යනු අල්ලාහ් විසින් පහළ කරනු ලැබූ ධර්ම පුස්තක වලින් අවසානය වේ යැයි මුස්ලිම්වරුන්ගේ අචල විශ්වාසයයි.
 • අල් හදීස් යනු අල්ලාහ්ගේ අවසාන පණිවිඩකරු වන නබි මුහම්මද් (සල්) තුමන්ගේ වැකි, ප්‍රායෝගික ආදර්ශ හා නිහඬ අනුමැති යනාදී මගපෙන්වීම් වේ.
 • අල් ඉජ්මා යනු ඉහත මුලාශ්‍ර දෙක පදනම් කර ගනිමින් ආගමික විද්වතුන් යම් කරුණක් සඳහා පළ කරන මත භේදයෙන් තොර වූ ඒකමතික තීන්දුවයි.
 • අල් කියාස් යනු අල් කුර්ආන් හා අල් හදීස් මත පදනම්ව නුතන කරුණු සමග සසදමින් ගනු ලබන තීන්දු වේ.

ඉහත සිව් වැදෑරුම් මුලාශ්‍රවලින් වැදගත්ම, මුලිකතම හා ප්‍රධානතම මුලාශ්‍රය අල් කුර්ආනයයි. අල් කුර්ආනයේ ඇතැම් වැකි වලට ඇතැම් වැකි විග්‍රහයන් වශයෙන් පවතී. එනමුත් අල් කුර්ආනයේ වචන මාත්‍රයෙන් සඳහන් කර ඇති බොහෝ කරුණුවලට විග්‍රහය ලබා ගත යුත්තේ නබි මුහම්මද් (සල්) තුමන් විස්තරාත්මකව ලබා දුන් පැහැදිලි කිරීම් අනුව හා ප්‍රායෝගික ආදර්ශ අනුවය. උදාහරණ වශයෙන් දෛනික පස්වේල් අනිවාර්‍ය සලාතය, රාමසාන් උපවාස ශීලය, සකාත් නම් දුගී දීමනාව, හජ් වන්දනාව වැනි වගකීම් ගැන අල් කුර්ආනයේ සඳහන් වුවද ඒවා ඉටු කරන පිළිවෙත් එහි විස්තරාත්මකව සඳහන් වන්නේ නැත. නමුත් එය අපට සවිස්තරාත්මකව පැහැදිලි කර ඇත්තේ අල් හදීස් මගිනි. අල් කුර්ආනයේ නිර්දේශ විස්තර කළ යුත්තේ නබිතුමන්ය යන කරුණ අල් කුර්ආනය මගින්ම තහවුරු වේ:

 وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ (سورة النحل : 44)

”(ඔවුන්ව අපි එව්වේ) පැහැදිලි සාධක සමග හා ධර්ම පුස්තකයන් සමගය. ජනයාට ඔවුන් වෙත පහළ කරනු ලැබූ දෑ නුඹ පැහැදිලි කරනු පිණිස ද  ඔවුන් (ඒ පිළිබඳව) කල්පනා කරනු පිණිස ද අපි නුඹ වෙත උපදෙස (අල් කුර්ආනය) පහළ කළෙමු.” (අන්- නහ්ල් - වැකිය 44)

وَمَاۤ اٰتٰٮكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْه , وَ مَا نَهٰٮكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا (سورة الحـشـر : 07)

“තවද රසූල්වරයා නුඹලාට කුමක් පිරිනැමුවේ ද එය නුඹලා ගනිවු. ඔහු නුඹලාට කුමක් තහනම් කළේ ද (එයින්) වැළකී සිටිවු. අල්ලාහ්ට බිය භක්තිමත් වවු.” (අල් හෂ්ර් - වැකිය 07)

 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي رَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلً (سورة النساء :59)

“විශ්වාස කළවුනි, අල්ලාහ්ට අවනත වවු. තවද රසූල්වරයාට ද නුඹලා අතර වූ (ධාර්මික) භාරකරුවන්ට ද අවනත වවු. නුඹලා අල්ලාහ්ව ද පරමාන්ත දිනය ද විශ්වාස කරන්නන්ව සිටින්නේ නම් යම් කරුණක නුඹලා මතභේද වුවහොත් නුඹලා අල්ලාහ් වෙතට ද රසූල්වරයා වෙතට ද එය යොමු කරවු.  එය වඩා යහපත් හා අවසන් නිගමනයෙන් ඉතා අලංකාරය.” (අන් නිසා - වැකිය 59)

අල් කුර්ආනය ජනයාට පැහැදිලි කිරීමේ වගකීම නබි මුහම්මද් (සල්) තුමන්ට පවරන ලද අතර ඔහු විසින් පැවසූ නියෝග හා වැළක්වීම් අනුගමනය කළ යුතු බවද අල් කුර්ආනයේ අවධාරණය කොට ඇත.

ඒ අනුව යම් කරුණක් සඳහා වන නිර්දේශය අපට අල් කුර්ආන් වැකිවලින් පැහැදිලිව නොවැටහෙන විට එහි විග්‍රහ සඳහා නබිවදන් හෙවත් හදීස් වෙත යොමු විය යුතුය. එහිදී ද අපට තීන්දුවක් නොලැබුනු විට අල් ඉජ්මා හා අල් කියාස් අනුව ඔවුන් ලබා දෙන තීන්දුව අනුව අප කටයුතු කළ යුතුය. ඉස්ලාමීය නීති සම්පාදනය කිරීමේ දී අතීතයේ පටන් පැවති ක්‍රමවේදය මෙය වේ. ඒ අනුව අභාවයට පත් වූ කෙනෙකු භූමදානය කළ යුතුය යන ක්‍රමය අල් කුර්ආන්, අල් හදීස්, අල් ඉජ්මා හා අල් කියාස් යනාදිය මගින් නිර්දේශ වී ඇත.

 

භූමදානය සම්බන්ධ අල් කුර්ආන් වාක්‍යයන්:

1. مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ (سورة طه : 55)

“එයින්(පොළොවේ ඇති පස් වලින්) අපි නුඹලාව මැව්වෙමු. තවද අප නුඹලාව නැවත එහි යොමු කරන්නෙමු. තවද අපි තවත් වතාවක් නුඹලාව එයින් (විනිශ්චය දිනයෙහි) පිට කරන්නෙමු.” (තාහා - වැකිය 55)

ඉහත වැකිය මගින් අභාවයට පත්වූවන් භුමදානය කළ යුතුය යන අදහස පැහැදිලිව දක්වා ඇත. මෙය තවත් අල් කුර්ආන් වැකිවලින්ද තහවුරු වෙයි:

2. قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْن (سورة الْا عراف : 25)

”එහිම නුඹලා ජීවත් වන්නෙහුය. එහිම නුඹලා මරණයට පත් වන්නෙහුය. එයින්ම නුඹලා (මරණින් මතු) පිට කරනු ලබන්නෙහුය යැයි ද ඔහු පැවසුවේය.” (අල් ආරාෆ් - වැකිය 25)

3. فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ (المائدة : 31)

“තම සහෝදරයාගේ මළ සිරුර (භූමිදානය කර) සඟවන්නේ කෙලෙසදැ’යි ඔහුට පෙන්වා දෙනු පිණිස භූමිය හාරන්නා වූ කපුටෙකු අල්ලාහ් යැවීය.” (අල් මාඉදා - වැකිය 31)

පළමු මිනිසා වන ආදම්ගේ පුතුන් දෙදෙනාගෙන් කෙනෙකුගේ මළසිරුර බැහැර කරන ක්‍රමය නොදැන කල්පනා කරමින් සිටින විට එම සිරුර භූමදානය කළ යුතුය යන ක්‍රමය කපුටෙකු මගින් අල්ලාහ් පෙන්වා දුන් සිද්ධිය ඉහත වැකියේ සඳහන් වෙයි. මෙමගින් ලොව මරණයට පත් වුනු පළමු මිනිසාට සිදු කරන ලද අවසන් කටයුත්ත භූමදානය බව තහවුරු වෙයි.

4. ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (سورة عبس : 21)

“පසුව ඔහුව මරණයට පත් කළේය. ඉන් පසුව ඔහුව වළ දැමුවේය.” (අබස - වැකිය 21)

ඉහත වැකිය මගින් මරණයට පත් වූ කෙනෙකුව සොහොනේ තැන්පත් කිරීම ඔහුට කරන යහපතක් යැයි අල්ලාහ් පවසයි. ඇත්තෙන්ම මළ සිරුරක් ඒවා සතුන්ගේ ගොදුරක් වන්නට ඉඩ නොතබා හෝ කුණු වී යන්නට විවෘත තැනක තබා මිනිසාට උවදුරු ඇතිවීමට නොතබා ඒවා භූමදානය කිරීම ගෞරවාන්විතම ක්‍රමය බව මෙම අල් කුර්ආන් වැකියට අදාළව අල් කුර්ආන් විශාරදයින් අර්ථ දක්වති.

 

5. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا (سورة المرسلة - 25,26)

“ජීවත් වන දෑ ද මළ දෑ ද ග‍්‍රහණය කරන්නක් ලෙස මිහිතලය අපි පත් නොකළෙම් ද?” (අල් මුර්සලාත් - වැකිය 25,26)

මේ අනුව පොළොව මතුපිට ජීවත්වූවන්ට හා පොළොව යට මරණයට පත්වුවන්ට තැන්පත් ස්ථානයක් බවට පත් කර ඇති බව අල්ලාහ් සදහන් කර ඇති අතර මෙමගින් මරණයට පත්වූවන් භූමදානය කළ යුතු යැයි අවධාරණය කරයි.

භූමදානය පිළිබඳ සදහන් නබිවදන්:

 

6. عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قال : اذهبوا، فادْفِنوا صاحِبَكم (صحيح مسلم : 2236)

නබි මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් සිය සගයන් අමතා ‘ඔබලා ගොස් ඔබගේ මිතුරා භූමදානය කරන්න’ යැයි කීවෝය. (ග්‍රන්ථය : මුස්ලිම් 2236)

 

7. عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال : ادفِنوا القَتْلى في مصارِعِهم (سنن أبي داود : 8557)

‘උහද් සංග්‍රාම සමයෙහි යුද්ධයෙන් ඝාතනය වු අය එම ස්ථානයේම භුමදානය කරන මෙන් නබි මුහම්මද් (සල්) තුමන් උපදෙස් කළහ.’ (සුනන් අබුදාවුද් 8557)

 

8. عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ لَمَّا مَاتَ أَبُو طَالِبٍ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ عَمَّكَ الرَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ فَوَارَيْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ ، مَاتَ، قَالَ , اذْهَبْ فَوَارِهِ قُلْتُ إِنَّهُ مَاتَ مُرْرِكًا، قَالَاذْهَبْ فَوَارِهِ وَلَتُحَدِّثْ رَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي فَقُلْتُ قَدْ وَارَيْتُهُ فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ » (سنن النسائي : 193)

නබි මුහම්මද් (සල්) තුමාණෝ අලි තුමන් අමතා ‘මරණයට පත් වූ ඔබගේ පියා වන අබු තාලිබ්ව භූමදානය කරන්න’ යැයි පැවසුහ. (සුනන් අන් නසායී - 193)

 

ඉහත සඳහන් නබි වදන් තුළින් මරණයට පත් වූ අය අනිවාර්යයෙන් භූමදානය කළ යුතු බව පැහැදිලි වෙයි. මේ අනුව අල් කුර්ආනයේ භූමදානය හැර වෙනත් කිසිදු විකල්පයක් පිළිබදව සදහන් වී නැති අතර නබිවදන්වල අනිවාර්යයෙන් භූමදානය කරන්න යැයි සදහන් වී ඇත.

යමක් කරන මෙන් නියෝගයක් පැමිණි පසු එයට පටහැනි ලෙස කිසිවක් නොකරන මෙන් අමුතුවෙන් තහනම් පැනවීම අවශ්‍ය වන්නේ නැත. මන්ද යත් නියෝගයට පටහැනි ලෙසින් යමක් කිරීම තහනම් බව පළමු නියෝගයේම ගැබ්ව තිබෙන හෙයනි. එහෙයින් මෙය දිව්‍යමය නියෝගයක් වන හෙවත් හැකි සෑම විටෙකම අනිවාර්යෙන් කළ යුත්තකි. එනිසා ආදාහනය වැනි ක්‍රමයක් අනුගමනය කිරීම තහනම් වේ යැයි ආගමික විද්වතුන් විග්‍රහ කොට ඇත.

භූමදානය පිළිබඳ අල් ඉජ්මා (ආගමික විද්වතුන්ගේ ඒකමතික මතය)

මරණයට පත්වූවෙකු භූමදානය කිරීම අනිවාර්ය වේ යැයි ආගමික විද්වතුන්ගේ ඒකමතික මතය වෙයි යනුවෙන් ඉමාම් ඉබ්නුල් මුන්දිර්, ඉමාම් නවවී, ඉමාම් අල් මර්ළාවි, ඉමාම් ඉබ්නුල් මුලක්කින් හා ඉමාම් ඉබ්නුල් ආබිදීන් වැනි ප්‍රක්‍රට ආගමික විද්වතුන්ද පවසා ඇත.[1]  භූමදානය යනු විශ්වාසිකයනගේ මුස්ලිම්වරුන්ගේ මෘතදේහ වල සිරුරේ අවසන් කටයුත්තට අදාල එකම ක්‍රමවේදයයි. ඉමාම් ඉබ්නුල් මුන්දිර්, ඉමාම් නවවී, ඉමාම් අල් මර්තවි, ඉමාම් ඉබ්නුල් මුලක්කින් හා ඉමාම් ඉබ්නුල් ආබිදීන් වැනි ප්‍රක්‍රට ආගමික විද්වතුන්ද පවසා ඇත්තේ අභාවයට පත් වන්නන් භූමදානය කළ යුතු බවයි.

ඉහත සාධක අනුව මුස්ලිම්වරයෙකු මරණයට පත්වු විට ඔහුව හෝ ඇයව භූමදානය කිරීම අනිවාර්ය වේ. භූමදානය කිරීමට පටහැණිව ඒවා අදාහනය හෝ අන් ක්‍රමයකට විසි කිරීම දහමට අනුකූළ නොවූ තහනම් හා පාපී විෂයකි.[2]

මන්ද මිනිසා ‌ගෞරවාන්විතව ජීවත් වූ අයුරින් මරණයට පත් වූ පසුද ගෞරවයට සුදුස්සෙකු වේ. අල්ලාහ් දෙවියන් අල් කුර්ආනයේ මෙසේ පවසයි: “තවද සැබැවින්ම අපි ආදම්ගේ දරුවන්ව ගෞරවයට පත් කළෙමු.” (අල් ඉස්රා - වැකිය 70)[3]

“මරණයට පත්වුනු කෙනෙකුගේ අස්ථි බිඳීම පණ පිටින් සිටින කෙනෙකුගේ අස්ථි බිඳීම හා සමානය” යැයි නබි මුහම්මද් (සල්) තුමන් පැවසු බව ආයිෂා තුමිය දන්වා සිටියි. (මූලාශ්‍රය - සුන්න අබුදාවුද් 3207)[4]

ඒ අනුව මුස්ලිම්වරයෙකු මරණයට පත් වු විට ඔහුව ස්නානය කරවා කෆන් නම් සුදු රෙදිවලින් ඔතා සලාතය ඉටු කර භූමදානය කිරීම මුස්ලිම්වරුන් කෙරෙහි අනිවාර්ය වූ ෆර්ල් කිෆායා හෙවත් සාමූහික වගකීමකි. එසේ කිහිප දෙනෙකු හෝ එක්ව මෙම වගකීම අනිවාර්යයෙන් ඉටු කළ යුතුය. දහමේ නිදහසට කරුණකට හැර මෙම වගකීම් ඉටු නොකළේ නම් සමස්ත මුස්ලිම්වරුන්ම වරදකරු‌වන් වෙති.

ඒ අනුව මුස්ලිම්වරයෙකු අභාවයට පත් වූ විට ඔහුව / ඇයව භූමදානය කිරීම ඉස්ලාමයේ ආරම්භයේ පටන් පැවත එන ඉස්ලාමීය ක්‍රමවේදයයි.

සර්වබලධාරී අල්ලාහ් සර්වඥය.

 

අෂ්-ෂෙයික් එම්.එල්.එම්. ඉල්යාස්                      

ලේකම් - ෆත්වා අංශය                                   

සමස්ත ලංකා ඉස්ලාම් ආගමික විද්වතුන්ගේ සභාව

 

අෂ්-ෂෙයික් අයි. එල්.එම්.හාෂිම් සුරි

අධීක්‍ෂක - ෆත්වා කමිටුව

සමස්ත ලංකා ඉස්ලාම් ආගමික විද්වතුන්ගේ සභාව

 

අෂ්-ෂෙයික් එම්.එස්.එම්. තාසීම්                               

(වැඩබලන) මහලේකම්                                

සමස්ත ලංකා ඉස්ලාම් ආගමික විද්වතුන්ගේ සභාව

 

අෂ්-ෂෙයික් මුෆ්ති එම්.අයි.එම්. රිස්වි  

සභාපති

සමස්ත ලංකා ඉස්ලාම් ආගමික විද්වතුන්ගේ සභාව

 

________________________________________________________________________________________________

([1]  قال ابن المنذر رحمه الله : (وأجمعوا على أنَّ دَفْنَ المَيِّت لازِمٌ واجِبٌ على النَّاسِ لا يَسَعُهم تَرْكُه عند الإمكانِ، ومن قام به منهم سقط فَرْضُ ذلك على سائِرِ المُسلمين). ((الإجماع)) (ص: 44).

 

قال النووي رحمه الله: (دَفْنُ المَيِّت فرضُ كفايةٍ بالإجماعِ). ((المجموع)) (5/282). وقال: (واعلَمْ أنَّ غُسلَ الميِّت، وتكفينَه، والصَّلاةَ عليه، ودفنَه- فروضُ كفايةٍ بلا خلافٍ). ((المجموع)) (5/128).

 

قال المَرداويّ رحمه الله ُ: (قوله: (غُسل الميِّت، وتكفينُه، والصَّلاة عليه، ودفنُه- فرضُ كفايةٍ) بلا نزاعٍ). ((الإنصاف)) (2/330). وقال أيضًا: (حَمْله ودفْنه، فرضُ كفايةٍ إجماعًا). ((الإنصاف)) (2/378).

 

قال ابن الملقِّن رحمه الله : (الكَفَن للميِّت واجبٌ، وهو إجماعٌ، وكذا غُسلُه، والصَّلاةُ عليه، ودَفْنه). ((الإعلام)) (4/455).

 

قال ابن عابدين رحمه الله : (قوله (وحفْرُ قَبرِه... إلخ) شروعٌ في مسائِلِ الدَّفْن، وهو فرضُ كفايةٍ إن أمكَنَ، إجماعًا.حِلْيَة. واحترز بالإمكان عمَّا إذا لم يُمكِن؛ كما لو مات في سفينةٍ كما يأتي، ومُفادُه: أنَّه لا يُجزئ دفنُه على وَجْه الأرضِ ببناءٍ عليه، كما ذكره الشافعيَّة، ولم أرَه لأئمَّتنا صريحًا). ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (2/233).

 

[2]  دفن الميت فرض كفاية بالإجماع، وقد علم أن فرض الكفاية إذا تعطل أثم به كل من دخل في ذلك الفرض دون غيرهم، .....قال الشافعي رحمه الله: لو أن رفقة في سفر مات أحدهم فلم يدفنوه نظر إن كان ذلك في طريق آهل يخترقه المارة أو بقرب قرية للمسلمين فقد أساءوا ترك الدفن وعلى من بقربه دفنه، قال وإن تركوه في موضع لا يمر أحد أثموا وعصوا الله تعالى وعلى السلطان أن يعاقبهم على ذلك (المجموع شرح المهذب)

 

[3]  وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (سورة الإسراء : 70)

[4]  عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ﷺ قال: كسر عظم الميت ككسره حيًّا.( سنن أبي داود 3207)

Additional Info

 • ෆත්වා අංකය ACJU/FTW/2020/01-416
 • විෂය මරණයට පත්වුවන්ගේ අවසන් කටයුතු
 • ප්රශ්නය

  ඉස්ලාමීය නීති සම්පදානය හා මරණයට පත්වුවන්ගේ අවසන් කටයුතු පිළිබඳ ඉස්ලාමීය මගපෙන්වීම

 • Fatwa Summary අභාවයට යන කෙනෙකු භූමදානය කළ යුතුය යන ක්‍රමය කුර්ආන් වැකි නබි චර්යා ආදිය මගින් නිර්දේශ වී ඇත. භූමදානය සම්බන්ධ කුර්ආන් වැකි: ( مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ (سورة طه : 55 (පොළොව වන) එයින්ම අප ඔබව මැවුවෙමු. තවද එහිම අප ඔබව මුදවන්නෙමු. (මරණයට පත් කරීමෙන් පසු) නැවත වතාවක් අප ඔබව එහි සිටම (ප්‍රාණය දී) පිට කරන්නෙමු (තාහා වැකිය 55) ඉහත වැකියෙන් අභාවයට යන්නන් භුමදානය කළ යුතුය යන අදහස පැහැදිලිව දක්වා ඇත. මෙය තවත් වැකිවලින්ද තහවුරු වෙයි: ( قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْن (سورة الْا عراف : 29 (තවද පොළෙව වන) එහිම ඔබ ජීවත්වනුද මරණයට පත්වනුද (පසුව අවසාන දිනයෙහි) එහි සිට ඔබ (නැවත පණ දෙනු ලැබ සොහොන්වලින්) පිට කරනුද ලබන්නෝය (අල් ආරාෆ් - වැකිය 25) භූමදානය පිළිබඳ නබිවදන්: عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قال : اذهبوا، فادْفِنوا صاحِبَكم (صحيح مسلم : 2232 ‘ඔබලා ගොස් ඔබගේ මිතුරා භූමදානය කරන්න’ යැයි නබිතුමන් (සල්) සිය සගයන් බලා කීවෝය (ග්‍රන්ථය : මුස්ලිම් 2236) ( عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال : ادفِنوا القَتْلى في مصارِعِهم (سنن أبي داود : 8990 උහද් සංග්‍රාම සමයෙහි යුද්ධයෙන් ඝාතණය වුවන් එතැනම භුමාදනය කරන මෙන් නබිතුමන් (සල්) උපදෙස් කළහ (සුනන් අබුදාවුද් 8557) عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ لَمَّا مَاتَ أَبُو طَالِبٍ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ عَمَّكَ الرَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ فَوَارَيْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ ، مَاتَ، قَالَ , اذْهَبْ فَوَارِهِ قُلْتُ إِنَّهُ مَاتَ مُرْرِكًا، قَالَاذْهَبْ فَوَارِهِ وَلََ تُحَدِّثْ رَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي فَقُلْتُ قَدْ وَارَيْتُهُ فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ » (سنن النسائي : 193 අලි අමතා ඔබගේ පියා අබුතාලිෆ්ව භූමදානය කරන්න’ යැයි නබිතුමන් (සල්) පැවසුහ (සුනන් අන් නසායී - 193)

කොවිඩ් 19 ආසාදිත මුස්ලිම්වරයෙකුගේ මෘතදේහයක් ආදාහනය කිරීම හා සම්බන්ධ ඉස්ලාම් ආගමික විග්‍රහය

 

22.04.2020

28.08.1441

හිතවතුනි
අස්සලාමු අලෙයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහුසියලු ප්‍රශංසා අල්ලාහ්ටමය. සලවාත් නම් ආශිර්වාදය නබි මුහම්මද් (සල්) තුමන් සහ එතුමන්ගේ නිවැසියන් හා අනුගාමිකයන් වෙත පහළ වේවා.


වෛරසයකින් ආසාදනය වී මුස්ලිම්වරයෙකු මරණයට පත් වුවද එම දේහය ආදාහනය හෙවත් පුළුස්සා දැමීම ඉස්ලාමයේ අනුමත මගපෙන්වීම නොවේ.


මුස්ලිම්වරයෙකු අභාවයට පත් වූ විට ඔහුව හෝ ඇයව ස්නානය කරවා, කෆන් නම් සාමාන්‍ය සුදු රෙදි කඩකින් ඔතා, ජනාසා සලාතය ඉටු කර එම දේහය මුස්ලිම්වරුන් සඳහා වෙන් වුනු සොහොන් බිමක භූමදානය කිරීම හෙවත් වැළලීම ෆර්ල් කිෆායා හෙවත් මුස්ලිම්වරුන් මත වූ සාමූහික වගකීමකි. මෙම වගකීම් හතර ඉටු කරන්නට හැකියාව තිබෙන විට එය ඉටු නොකළහොත් එම මරණයට අදාල පෙදෙසේ වාසය කරන සියලුම මුස්ලිම්වරුන් එයට වගකිව යුත්තන් වෙති.


ඒ අනුව මරණයට පත් වන විශ්වාසිකයෙකු ඉහත සඳහන් පරිදි භූමදානය කිරීම අනිවාර්ය වගකීමකි. මෙය නබි මුහම්මද් තුමන් පෙන්වා දුන් හා එතුමන්ගේ කාලයේ අනුගමනය කළ ක්‍රමය වන අතර අද දක්වා මද්හබ් හෙවත් ගුරුකුළ හතරම මෙම පිළිවෙත ඒකමතිකව පිළිගනියි. මෙම රීතියට ඇති එකම අනෙක් විකල්පය නම්, භූමදානය ප්‍රායෝගික නොවන තත්ත්වයක එනම්, නැවක ගමන් කරන විට මුස්ලිම්වරයෙකු අභාවයට ගිය විට එම දේහය ස්නානය කරවීම, කෆන් කිරීම හා සලාතය ඉටු කිරීම යන වගකීම් තුන එලෙසින්ම ඉටු කිරීමෙන් පසු එම දේහයට බරක් ගැට ගසා මුහුදට හෙළීමයි. දේහයක් සාගරයට දමන විකල්පය අන් අවස්ථාවක වලංගු නොවේ.


මෙම කරුණු අනුව භූමදානය සම්බන්ධ ඉහත අනිවාර්ය රීතියට පටහැනි වීමට කිසිදු මුස්ලිම් ආගමික විද්වතෙකුට නොහැක.


අල් කුර්ආනයේ අබස පරිච්ඡේදයේ 21 ක් වන වැකියෙහි “පසුව ඔහුව මරණයට පත් කළේය. ඉන් පසුව ඔහුව වළ දැමුවේය.” යනුවෙන්ද


තාහා නම් වන පරිච්ඡේදයේ 55 වන වැකියෙහි “එයින්(පොළොවේ ඇති පස් වලින්) අපි නුඹලාව මැව්වෙමු. තවද අප නුඹලාව නැවත එහි යොමු කරන්නෙමු. තවද අපි තවත් වතාවක් නුඹලාව එයින් (විනිශ්චය දිනයෙහි) පිට කරන්නෙමු.” යැයිද සඳහන් වෙයි.


තවද ජීවත්ව සිටින විට මිනිසා ගරුකරනු ලබන්නා සේම මරණයෙදීත් ඔහුට ගරු කළ යුතුය යැයි කාරුණික නබි මුහම්මද් (සල්) තුමන් පැවසුහ. එමෙන්ම අභාවයට පත් වූ අයෙකුගේ අස්ථියක් බිඳීම ප්‍රාණය තිබෙන විට ඔහුගේ අස්ථියක් බිඳිනවා සේම ඔහුට වේදනාව ගෙන දෙන්නේය යැයිද නබි මුහම්මද් (සල්) තුමන් පැවසුහ. (සුනන් අබි දාවුද් 3207)


ඒ අනුව මෘතදේහයකට වුවද හිංසාවක් ගෙන දෙන (පිළිස්සීම, ආදාහනය හා අස්ථි බිඳීම් ආදී) කිසිවක් කිරීම ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීමට අනුව පටහැනිය. මෙම රීතිය දේහයකින් ඉවත් කරනු ලැබ ශරීර අවයව වලටද අදාළය)


මේ අනුව භුමදානයට ඉඩ ලබා නොදීම මුස්ලිම්වරයෙකුගේ ආගමික අයිතිවාසිකමක් උල්ලංඝනය කිරීමකි.
සර්ව බලධාරී අල්ලාහ් සර්වඥය

 

අෂ් ෂෙයික් එම්.එල්.එම්. ඉල්යාස්
ලේකම් - ෆත්වා අංශය
සමස්ත ලංකා ඉස්ලාම් ආගමික විද්වතුන්ගේ සභාව

 

අෂ් ෂෙයික් අයි.එල්.එම්. හාෂිම් සුරි
අධීක්‍ෂක - ෆත්වා කමිටුව
සමස්ත ලංකා ඉස්ලාම් ආගමික විද්වතුන්ගේ සභාව

 

අෂ් ෂෙයික් මුෆ්ති එම්.අයි.එම්. රිස්වි
සභාපති
සමස්ත ලංකා ඉස්ලාම් ආගමික විද්වතුන්ගේ සභාව

Additional Info

 • ෆත්වා අංකය ACJU/FTW/2020/08-392
 • විෂය මෘතදේහයක් ආදාහනය කිරීම
 • ප්රශ්නය

  කොවිඩ් 19 ආසාදිත මුස්ලිම්වරයෙකුගේ මෘතදේහයක් ආදාහනය කිරීම හා සම්බන්ධ ඉස්ලාම් ආගමික විග්‍රහය 

 • Fatwa Summary වෛරසයකින් ආසාදනය වී මුස්ලිම්වරයෙකු මරණයට පත් වුවද එම දේහය ආදාහනය හෙවත් පුළුස්සා දැමීම ඉස්ලාමයේ අනුමත මගපෙන්වීම නොවේ. මුස්ලිම්වරයෙකු අභාවයට පත් වූ විට ඔහුව හෝ ඇයව ස්නානය කරවා, කෆන් නම් සාමාන්‍ය සුදු රෙදි කඩකින් ඔතා, ජනාසා සලාතය ඉටු කර එම දේහය මුස්ලිම්වරුන් සඳහා වෙන් වුනු සොහොන් බිමක භූමදානය කිරීම හෙවත් වැළලීම ෆර්ල් කිෆායා හෙවත් මුස්ලිම්වරුන් මත වූ සාමූහික වගකීමකි. මෙම වගකීම් හතර ඉටු කරන්නට හැකියාව තිබෙන විට එය ඉටු නොකළහොත් එම මරණයට අදාල පෙදෙසේ වාසය කරන සියලුම මුස්ලිම්වරුන් එයට වගකිව යුත්තන් වෙති. ඒ අනුව මරණයට පත් වන විශ්වාසිකයෙකු ඉහත සඳහන් පරිදි භූමදානය කිරීම අනිවාර්ය වගකීමකි. මෙය නබි මුහම්මද් තුමන් පෙන්වා දුන් හා එතුමන්ගේ කාලයේ අනුගමනය කළ ක්‍රමය වන අතර අද දක්වා මද්හබ් හෙවත් ගුරුකුළ හතරම මෙම පිළිවෙත ඒකමතිකව පිළිගනියි. මෙම රීතියට ඇති එකම අනෙක් විකල්පය නම්, භූමදානය ප්‍රායෝගික නොවන තත්ත්වයක එනම්, නැවක ගමන් කරන විට මුස්ලිම්වරයෙකු අභාවයට ගිය විට එම දේහය ස්නානය කරවීම, කෆන් කිරීම හා සලාතය ඉටු කිරීම යන වගකීම් තුන එලෙසින්ම ඉටු කිරීමෙන් පසු එම දේහයට බරක් ගැට ගසා මුහුදට හෙළීමයි. දේහයක් සාගරයට දමන විකල්පය අන් අවස්ථාවක වලංගු නොවේ. මෙම කරුණු අනුව භූමදානය සම්බන්ධ ඉහත අනිවාර්ය රීතියට පටහැනි වීමට කිසිදු මුස්ලිම් ආගමික විද්වතෙකුට නොහැක.

සෞඛ්‍යයට අහිතකර ද්‍රව්‍ය මිශ්‍ර වූ ආහාර අනුභවය සඳහා ගත හැකි ද?

906

සියලු ප්‍රශංසා සර්වබලධාරී අල්ලාහ් සතුය. ශාන්තිය හා සමාදානය ඔහුගේ අවසන් දූත මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලය්හි වසල්ලම්) තුමාණන් වෙත ද එතුමාගේ පවුලේ ඥාතීන් වෙත ද එතුමාගේ අනුගාමිකයින් වෙත ද හිමි වේවා!

කෙනෙක් තවකෙනෙකුට කළ යුතු යුතුකම් තිබෙනවාක් මෙන්ම කෙනෙක් තම ශරීරයට ඉටු කළ යුතු යුතුකම් ද ඇතැයි නබි (සල්ලල්ලාහු අලය්හි වසල්ලම්) තුමා පැවසූහ.[1]

عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزوجك عليحق حقا، فأعط كل ذ ي حقه.

ශරීරය සඳහා ඉටු කළ යුතු යුතුකම් අතුරින් හලාල්(අනුමත) ආරෝග්‍යමත් ආහාර අනුභවය කිරීමත් එකකි.

උත්තරීතර අල්ලාහ් අල් කුර්ආනයේ පහත සඳහන් අයුරින් පවසා සිටියි.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

මිනිසුනි, පොළොවේ ඇති දැයින් හලාල්, පිවිතුරු දෑ අනුභව කරන්න. (අල් බකරා:168)

පිවිතුරු ආහාරය යන්නට අල් කුර් ආනය විස්තර කරන ඇතැම් අටුවාචාරීන් “ශරීරයට හා බුද්ධියට හානි පමුණුවන ආහාර යනුවෙන් විග්‍රහ කර ඇත.

එබැවින්, නිශ්චිත ආහාරයක් ගැනීම තුළින් ශරීරයට හෝ බුද්ධියට යම් හානියක් ඇති කරනු ඇතැයි ආහාර හා සම්බන්ධ විශ්වාසනීය විද්වතුන් සඳහන් කර ඇත්නම් එයින් වැළකී සිටිය යුතුය.

ඉමාම් නවවි රහිමහුල්ලාහ් තුමා අල් මජ්මූඃ නම් තම ග්‍රන්ථයෙහි “ඇතැම් කාලවලදී ඇතැම් කාන්තාවන් ආහාරයට ගන්නා පස් සම්බන්ධයෙන් පවසා සිටි විට, “එය ශරීරයට හානිපමුණුවන්නක් නම් අනුභව නොකළ යුතු යැයි පවසා ඇත.[2]

لا يحل أكل ما فيه ضرر من الطاهرات كالسم القاتل والزجاج والتراب الذي يؤذي البدن ، وهذا هو الذي يأكله بعض النساء وبعض السفهاء ، وكذلك الحجر الذي يضر أكله ، وما أشبه ذلك ، ودليله في الكتاب ، قال إبراهيم المروذي : وردت أخبار في النهي عن أكل الطين ، ولم يثبت شيء منها ، قال : وينبغي أن يحكم بالتحريم إن ظهرت المضرة فيه ، وقد جزم المصنف وآخرون بتحريم أكل التراب ، وجزم به القاضي حسين في باب الربا ، قال أصحابنا : ويجوز شرب دواء فيه قليل سم إذا كان الغالب منه السلامة واحتيج إليه ، قال إمام الحرمين : ولو تصور شخص لا يضره أكل السموم الطاهرة لم يحرم عليه إذ لا ضرر ، قال الروياني والنبات الذي يسكر وليس فيه شدة مطربة يحرم أكله ، ولا حد على آكله . قال : ويجوز استعماله في الدواء ، وإن أفضى إلى السكر ما لم يكن منه بد ، قال : وما يسكر مع غيره ولا يسكر بنفسه إن لم ينتفع به في دواء وغيره فهو حرام ، وإن كان ينتفع به في التداوي حل التداوي به ، والله أعلم (المجموع شرح المهذب)

මේ පදනමින් ආහාර ද්‍රව්‍යවලට එකතු කරන විෂ ද්‍රව්‍ය මුසු වූ රසායනික ද්‍රාවණයන් ශරීරයට හානි කරනු ඇතැයි විශ්වාසනීය ආහාරවේදීන් සහතික කරන අවස්ථාවකදී එය ආහාරයට ගැනීම සුදුසු නැත. ඒ සමගම මේ විෂය සම්බන්ධයෙන් සාධක රහිත අදහස් විශ්වාස නොකර අදාළ අංශවේදීන්ගේ අදහස්වලට අනුකූලව තීන්දුවකට පැමිණීම අවශ්‍ය වන්නේය.

සර් වබලධාරී අල්ලාහ් මැනවින් දන්නාය.

වස්සලාමු අලය්කුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහූ.

Additional Info

 • ෆත්වා අංකය ACJU/FTW/2018/26-347 - S
 • ප්රශ්නය

  මිනිස්සු සිගරට් බීමෙන් සියදිවි නසා ගැනීමට තැත් කිරීමක් යැයි ෆත්වා දී තිබේ. එය හරාම් ලෙස ද පවසනු ලැබේ.

  ඒ හා සම්බන්ධව තවත්, දැන ගැනීම පිණිස, එනම් අප එදිනෙදා ආහාරයට ගන්නා නොයෙකුත් ආහාර (කෑම් බීම්)වල අවම විෂ සහිත රසායනික දේ භාවිතා කරයි. ඒ තුළින් මිනිසාගේ ටිකින් ටික, විටින් විට, ආරෝග්‍යමත්භාවය අඩු වී ගෙන යයි. මෙයත් එක්තරා සියදිවි හානිකර ගැනීමක් නොවේද? මේ හා සම්බන්ධව අපට පැහැදිලි අවබෝධයක් අවශ්‍ය වේ. 

 • Fatwa Summary මිනිසුනි, පොළොවේ ඇති දැයින් හලාල්, පිවිතුරු දෑ අනුභව කරන්න. (අල් බකරා:168) පිවිතුරු ආහාරය යන්නට අල් කුර් ආනය විස්තර කරන ඇතැම් අටුවාචාරීන් “ශරීරයට හා බුද්ධියට හානි පමුණුවන ආහාර යනුවෙන් විග්‍රහ කර ඇත.

Praying Witr Salah in three Raka'aths together in one Salah

1795

All praise is due to Allah. Salat and Salam be upon the Final Prophet Muhammad (Sallallahu alaihi wasallam), his relatives and the Sahaba.

Witr prayer is a very important Sunnah prayer. Prophet (Sallallahu alaihi wasallam) has urged the Sahaba to pray Witr prayer in many Ahadhith. This can be prayed in maximum 11 Raka'ats and minimum 1 Raka'at. However, the minimum complete number is 3 Raka'ats.

Different Narrations have mentioned different ways in which the Prophet (Sallallahu alaihi wasallam) performed Witr prayer. Based on that, Religious Scholars have arrived at the following three methods:

 1. Praying the first 2 Raka'ats together and the last 1 separately. This is the best method according to the view of many Scholars, including Imam Shafie.
 2. Praying 3 Raka'ats together and reciting 'Thashahhud' (Aththahiyyat) only in the last Raka'at and completing with Salam.
 3. Like in Maghrib Salah, praying 3 Raka'ats together and reciting 'Thashahhud' (Aththahiyyat) in the second and third Raka'ats, and finally giving Salam.

With some evidences, Hanafi Scholars say it is obligatory to pray according to the third method; but Scholars of the Shafie Mathhab say it is Makrooh (not preferable) to pray in this method, as the Prophet (Sallalla hu alaihi wasallam) has said not to pray Witr like Maghrib prayer.

It has been mentioned in your query that the followers of Hanafi Mathhab, after Taraweeh prayer, seperate themselves from the congregation for Witr prayer.  This could be avoided, if the Imam (in spite of being a follower of the Shafie Mathhab) conducts Witr prayer according to the third method mentioned above. (Although it is not the preferred method, it is permissible within the Shafie Mathhab). In this manner, the followers of the Hanafi Mathhab will not have to leave the congregation, and will be able to pray behind the same Imam. Hence, the unity and harmony amongst the Muslims of London can be maintained.

Please note as usual it is Sunnah to recite Qunooth in the last Raka'at of Witr during second half of Ramadhan.  

Allah knows the best.

Wassalamu alaikum warahmathullahi wabarakatuh.

මෙම ලිපිය අගයන්න்
(1 Vote)

All praise is due to Allah. Peace and Salutations be upon our beloved Prophet Muhammad (SalallahuAlaihiWasallam) and his family members and companions.

Fornication is categorized as one of the major sins. Allah has warned us of a deadly torment for fornication. He says in the Holy Qur’an:

“And those who invoke not any other ilaah (god) along with Allaah, nor kill such person as Allaah has forbidden, except for just cause, nor commit illegal sexual intercourse -- and whoever does this shall receive the punishment. The torment will be doubled to him on the Day of Resurrection, and he will abide therein in disgrace; except those who repent and believe (in Islamic Monotheism), and do righteous deeds; for those, Allaah will change their sins into good deeds, and Allaah is Oft‑Forgiving, Most Merciful” [Al-Furqaan, 68-70] 

There are many warnings like this in the Hadith too. Since this is a major sin, Thawba (repentance) is necessary. What is meant by repentance is to turn to Allaah, sincerely regretting the sin, hating it and making a firm resolve to completely give up the sinful deed and never to repeat it.

Al-Nawawi Rahimahullah said in his “Riyalus- Saliheen”, Chapter Repentance:  

قال النووي رحمه الله تعالى فى باب التوبة من رياض الصالحين : " التوبة واجبة من كل ذنب ، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: أحدها أن يُقلع عن المعصية ، والثاني أن يندم على فعلها ، والثالث أن يعزم على أن لا يعود إليها أبداً، فإن فقد أحدَ الثلاثة لم تصحّ توبته.

“Repentance is essential for every sin. If it is something between a person and Allaah and has nothing to do with the rights of another person, there are three conditions of repentance: 

1- He should give up the sin.

2- He should regret having done it.

3- He should resolve never to go back to it. 

If one of these three is missing, then his repentance is not sincere.”

Everyone who repents to Allaah, Allaah accepts his repentance. The caravan of those who have repented to Allaah will not be interrupted until the sun rises from the West. 

With regard to the permissibility of a man marrying the daughter of a woman with whom he had previously committed Zina or fornication, there is a difference of opinion among the scholars regarding such cases. Imaam Shaafi Rahimahullah and Imaam Maalik- Rahimahullah - according to the correct view of the two reports narrated from him – said that it is permissible, but Abu Haneefah, Ahmad Rahimahumallah said that such a marriage is haraam.

Imam Shafi  Rahimahullah says:

قال الشافعي رحمه الله فى الام "فأما بالزنا فلا حكم للزنا يحرم حلالا فلو زنى رجل بامرأة لم تحرم عليه ولا على ابنه ولا على أبيه وكذلك لو زنى بأم امرأته أو بنت امرأته لم تحرم عليه امرأته" (كتاب النكاح)

If a person commits Zina with a woman, the woman does not become haraam for him or his son or his father to marry her. Similrly, if he commits Zina with his wife’s mother or with his wife’s daughter, his wife does not become haraam.    (“Al-Ummu”, Kitabun Nikah)

Imaam Ibnu Hajar Rahimahullah in his “Fathul Bary” and Imaam Navavi Rahimahullah in his Rawlathut - Talibeen” have also written in this regard.

 • قال ابن حجر رحمه الله فى فتح الباري: قال بن عبد البر وقد أجمع أهل الفتوى من الأمصار على أنه لا يحرم على الزاني تزوج من زنى بها فنكاح أمها وابنتها اجوز (باب ما يحل من النساء وما يحرم)

 قال النووي رحمه الله فى روضة الطالبين : الزنا لا يثبت المصاهرة فللزاني نكاح أم المزني بها وبنتها (فى الباب السادس من كتاب النكاح)

Additional Info

 • ෆත්වා අංකය 019/ACJU/F/2011/0149
 • විෂය One who had committed Zina with a Woman and subsequently got married to her Daughter. The Islamic Ruling on this case
 • ප්රශ්නය

  Your letter dated 03.11.2011 on the above subject refers. With regard to the permissibility of a man marrying the daughter of a woman with whom he had previously committed Zina or fornication.

මෙම ලිපිය අගයන්න்
(0 votes)

All praise is due to Allah. Salat and Salam be upon the Final Prophet Muhammad (Sallallahu alaihi wasallam), his relatives and the Sahaba.

Witr prayer is a very important Sunnah prayer. Prophet (Sallallahu alaihi wasallam) has urged the Sahaba to pray Witr prayer in many Ahadhith. This can be prayed in maximum 11 Raka'ats and minimum 1 Raka'at. However, the minimum complete number is 3 Raka'ats.

Different Narrations have mentioned different ways in which the Prophet (Sallallahu alaihi wasallam) performed Witr prayer. Based on that, Religious Scholars have arrived at the following three methods:

 1. Praying the first 2 Raka'ats together and the last 1 separately. This is the best method according to the view of many Scholars, including Imam Shafie.
 2. Praying 3 Raka'ats together and reciting 'Thashahhud' (Aththahiyyat) only in the last Raka'at and completing with Salam.
 3. Like in Maghrib Salah, praying 3 Raka'ats together and reciting 'Thashahhud' (Aththahiyyat) in the second and third Raka'ats, and finally giving Salam.

With some evidences, Hanafi Scholars say it is obligatory to pray according to the third method; but Scholars of the Shafie Mathhab say it is Makrooh (not preferable) to pray in this method, as the Prophet (Sallalla hu alaihi wasallam) has said not to pray Witr like Maghrib prayer.

It has been mentioned in your query that the followers of Hanafi Mathhab, after Taraweeh prayer, seperate themselves from the congregation for Witr prayer.  This could be avoided, if the Imam (in spite of being a follower of the Shafie Mathhab) conducts Witr prayer according to the third method mentioned above. (Although it is not the preferred method, it is permissible within the Shafie Mathhab). In this manner, the followers of the Hanafi Mathhab will not have to leave the congregation, and will be able to pray behind the same Imam. Hence, the unity and harmony amongst the Muslims of London can be maintained.

Please note as usual it is Sunnah to recite Qunooth in the last Raka'at of Witr during second half of Ramadhan.  

Allah knows the best.

Wassalamu alaikum warahmathullahi wabarakatuh.

Additional Info

 • ෆත්වා අංකය ACJU/FTW/2015/09-214
 • ප්රශ්නය

  As you are aware the month of Ramazan is near, during which after Tarawih, the three rak’at of Witr Salah in Masjidun-noor based on the first opinion of Imam Shafi’i RA is prayed with two salaams, and as the Hanafi’s Witr Salah must be performed with only one Salaam, and performing it with two salaams invalidate their Witr, for this reason most of the Hanafi Moqtadis leave the Masjid and pray their Witr alone or behind another Imam. Also when you perform Witr in one salaam, can we recite qunooth during second half of Ramdhan?

  This process has been going on for many years and although both practices accordingly have their own validity, it would be great if all Musallees of Masjidin-noor whether Shafi’i or Hanafi, could perform the Witr in the same masjid behind the same Imam in a larger congregation.

  Therefore we Hanafi Moqtadees of your respected Masjid would like to request the honorable management of Masjidin-noor that if the three Rak’at Witr could be performed according to the second opinion of Imam Shafi’i RA, which is exactly as Hanafi opinion, then we all, Shafi’is or Hanafis will be able to perform the Witr Salah behind the same Imam in a larger congregation without leaving the Masjid.

   

  We hope that you consider our humble request.

  Jazakallah

 • Fatwa Summary In this manner, the followers of the Hanafi Mathhab will not have to leave the congregation, and will be able to pray behind the same Imam. Hence, the unity and harmony amongst the Muslims of London can be maintained.
මෙම ලිපිය අගයන්න்
(2 votes)

All praise is due to Allah alone. May Allah bestow peace and blessings upon His final Messenger, Muhammed (Peace be Upon Him) and upon the Family of Muhammed (Peace be Upon Him) and his Companions!

Islam is a religion that preaches morality and dignity. It educates both the men and women in regards to their dress codes. When addressing the dress code of women, Allah states  in the Holy Quran:

And tell the believing women that they must lower their gazes and guard their private parts, and must not expose their adornment, except that which appears thereof, and must wrap their bosoms with their shawls, and must not expose their adornment, except to their husbands or their fathers or the fathers of their husbands, or to their sons or the sons of their husbands, or to their brothers or the sons of their brothers or the sons of their sisters, or to their women, or to those owned by their right hands, or male attendants having no physical desire, or to the children who are not yet conscious of the private aspects of women. And let them not stamp their feet in a way that the adornment they conceal is made known. And repent to Allah O believers, all of you, so that you may achieve success.  [24:31] 

O Prophet, tell your wives and your daughters and the women of the believers that they should draw down their shawls over them. That will make it more likely that they are recognized, hence not teased. And Allah is Most-Forgiving, Very Merciful.  [33:59] 

It is very clear from the above Verses, that women should conceal their adornment. Thus, concealing the face, hands and the complete body is a necessity. This is the opinion of majority of the scholars. However, to expose sufficient amount of the body on certain occasions like: surgical operation, giving testimony, seeing the girl during marriage proposals, strict need of identification at security checkpoints, are permissible within the limits of the Shariah.

Some scholars are of the opinion that the face and wrists could be revealed, and the rest of the body should be covered.

However, in the context of the present situation, where immorality is widespread; and the fact that the face of woman is the main cause of attraction, it will be incumbent upon women to cover the whole body, including the face and the wrists.

Allah knows best.

Wassalamu Alaikum Wa Rahamthullaahi Wa Barakaathuhu!

Additional Info

 • ෆත්වා අංකය 008/F/ACJU/2009
 • ප්රශ්නය

  In response to your letter dated 27.11.2007, requesting an Islamic ruling in regards to the attire of a Muslim woman.

 • Fatwa Summary Some scholars are of the opinion that the face and wrists could be revealed, and the rest of the body should be covered. However, in the context of the present situation, where immorality is widespread; and the fact that the face of woman is the main cause of attraction, it will be incumbent upon women to cover the whole body, including the face and the wrists.