සමස්ථ ලංකා මුස්ලිම් වියතුන්ගේ සංගමය මුස්ලිම් ජනතාවගෙන් කරන ඉල්ලීම

මාර් 15, 2020

 

15.03.2020

19.07.1441

සමස්ථ ලංකා මුස්ලිම් වියතුන්ගේ සංගමය මුස්ලිම් ජනතාවගෙන් කරන ඉල්ලීම

 

කොරෝනා වෛරසයේ බලපෑම පාලනය කිරීමේ අරමුණින් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය හා ශ්‍රී ලංකා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය ලබා දී ඇති උපදෙස් වලට අනුකූලව “ජනතාව රැස්වන අවස්ථාවන් වැළැක්විය යුතුයි” යන තීරණය මත සියළුම ජුම්මා නැමදූම හා පස්වේල සාමූහික නැමදුම් ඇතුළු අනෙකුත් සියලුම රැස්වීම් ද වහා ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නැවත දැනුම් දෙනතුරු අත්හිටුවන ලෙස සමස්ථ ලංකා මුස්ලිම් වියතුන්ගේ සංගමය රටේ මුස්ලිම් ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටියි.

මෙවැනි අවස්ථාවන් වල ක්‍රියා කළ යුතු පිළිවෙල සම්බන්ධව රජයේ උපදෙස් හා සමස්ථ ලංකා මුස්ලිම් වියතුන්ගේ සංගමයේ උපදෙස් අනුගමනය කරන ලෙසත් මෙය ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධව සියලු මස්ජිදයන්හි පරිපාලකයන් සහ මස්ජිද් සම්මේලනයන් දැඩි සැලකිල්ලක් දක්වන ලෙසත් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටියි.

 අෂ් ෂෙයික් එම්.එම්.ඒ. මුබාරක්
මහ ලේකම්
සමස්ථ ලංකා මුස්ලිම් වියතුන්ගේ සංගමය

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.