District and Divisional Branches Contact Details

DISTRICT SECRETARIES

Colombo Ash-Shaikh A.C.M. Fazil 0772227745
Gampaha Ash Shaikh Numan 0776052157
Kandy                 Ash-Shaikh A.L Abdul Gaffar 0773422675
Matale Ash-Shaikh N.M. Irzan  0718422010
Nuweraeliya Ash-Shaikh M.R.M. Fazmeer  0718661491
Vavuniya Ash-Shaikh S.M. Shibly  0770669916
Batticaloa Ash-Shaikh A.B.M Mustafa  0777763553
Ampara Ash Shaikh A.L. Nazir Kani  0777820633
Trincomalee Ash-Shaikh K.R.M. Insaf  0775529878
Kurunagale Ash-Shaikh M.C. Ishak Lebbe  0718169072
Puttalam Ash-Shaikh Abdur Rasheed  0724044634 / 0718256414
Anuradapura Ash-Shaikh M. Nizam  0718251261
Polannaruwa Ash-Shaikh T. Khaleeur Rahman  0775158203
Badulla Ash-Shaikh Careem Deen  0718373673
Kegalle Ash-Shaikh A.C.M. Iqbal  0718396397
Matara Ash-Shaikh M.M. Munsir 0776808760
Mannar Ash-Shaikh N.M. Uvais  0713055488
Monaragala Ash-Shaikh M.S.M. Salsabeel  0716002631 / 0773886443
Ratnapura Ash-Shaikh Rifah  0769340592
Kalutara Ash-Shaikh M. Thasleem  0716814446

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVISIONAL SECRETARIES 

Colombo    
Colombo Central Ash-Shaikh M.H.M Nawfer 0776177777
Colombo East  Ash-Shaikh Irshad Hilmy  0772375868
Colombo South  Ash-Shaikh A.C.M. Fazil  0772227745
Colombo North  Ash-Shaikh M.A.C. Abdul Kareem  0776180648
Gampaha    
Wattala   Ash-Shaikh Abdur Rahman 0777916162
Negombo  Ash-Shaikh Umar  0774469440
Minuwangoda   Ash-Shaikh M.H.M. Usman 0765439086
Pasyala   Ash-Shaikh M.Z.M. Samrihan 0776039926
Kahatowita  Ash-Shaikh A.M.M. Abdus Salam  0718325263
Thihariya   Ash-Shaikh M.N.M. Saifulla 0773556822
Malwana  Ash-Shaikh Yasir  0772260545
Kandy    
Kandy City  Ash-Shaikh A.C.M. Zaki  0772828474
Madawela  Ash-Shaikh A. F. M. Siraj  0766725559
Nawalapitiya  Ash-Shaikh Muzzammil  0777069383
Gelioya / Udunuwara  Ash-Shaikh B.M. Niyas  0779682730
Dehiyange  Ash-Shaikh M.H. Abdullah  0773185965
Akurana  Ash-Shaikh A.L.M. Nayeem  0713449533
Galagedera  Ash-Shaikh S.M. Rifdi  0774040067
Galhinna  Ash-Shaikh A.S. Muhammed  0772221285
Gampola  Ash-Shaikh M.S. Riyas Mohammed  0774666634
Yatinuwara  Ash-Shaikh A.W. Nilamdeen  0718417400
Dumbara   Ash-Shaikh H.M. Shameem 0773754345
Wattegedara  Ash-Shaikh K. Irshad Muhammadh  0756070770
Deltota  Ash-Shaikh H.M.M. Ilyas  0773868424 / 0812467030
Matale    
Matale Town  Ash-Shaikh A.A.M. Faisal  0777251316
Ukuwela   Ash-Shaikh A.M. Nazmi   0772331177 
Galewela   Ash-Shaikh M.J.M Jahangeer Ali   0777483217 
Nikagolla   Ash-Shaikh M.Y. Arshad   0767467855 / 0778467855  
Nuwereliya    
Hapugasthalawe   Ash-Shaikh A.S.M. Akram  0711839893
Hatton   Ash-Shaikh N.A.M. Azhar  0774960920  
Nuwereliya City   Ash-Shaikh B.M. Fahme  0773699359  
Vavuniya    
Pattanichoor   Ash-Shaikh M.F. Sadikeen  0776985293  
Sooduvandapulavu   Ash-Shaikh S.M. Naseer  0773581112  
Cheddikulam   Ash-Shaikh T.S. Sajith  0718409135  
Salambaikulam   Ash-Shaikh N.P. Junaid  0718272799  
Baticcaloa    
Kattankudi   Ash-Shaikh M.MC.M. Rilwan  0777869063 
Eravur   Ash-Shaikh Naleem  0776641854  
Kalkudah Ash-Shaikh A.M. Izzath Ahmed  0772498202  
Ampara    
Maruthamunai   Ash-Shaikh A.R.M. Zubair  0776968317  
Central Camp   Ash-Shaikh Rifas   0771800674 
Nappidimunai   Ash-Shaikh M.T.A. Munaff  0778848138  
Kalmunai   Ash-Shaikh U.L.S Hameed  0775878971  
Sainthamaruthu   Ash-Shaikh M.A.M. Rizwin  0775883624  
Mawadippalli   Ash-Shaikh Thasthakeer  0772373110  
Sammandurai   Ash-Shaikh S. Ismail Lebbe  0773187331  
Nintavur   Ash-Shaikh M.U. Aashiq Ali  0754364189 / 0672251505  
Oluvil   Ash-Shaikh A.N.M. Nawas  0757948996  
Palamunai   Ash-Shaikh Saleem Anver  0756686691  
Addalachchenai   Ash-Shaikh U.K.M. Muhees  0776002727  
Akkaraippattu   Ash-Shaikh M.I.M. Habeeb  0771858595  
Irakkamam   Ash-Shaikh M.K.M. Ruwais  0752944143  
Pottuvil   Ash-Shaikh A.S.M. Mahboob  0772683286 
Trincomalee    
Trinco City   Ash-Shaikh A.M. Zahir  0773995397  
Pulmottai   Ash-Shaikh S.H. Saliheen  0715529912  
Kuchaweli   Ash-Shaikh C.M.M. Naleer  0777383542  
Mullippottana   Ash-Shaikh Feroze  0778858607  
Kantale   Ash-Shaikh S.M. Fasry  0779693646  
Kinniya   Ash-Shaikh A.M. Arif  0777192436  
Mutur Ash-Shaikh A.W.M. Rishath  0779359624 / 0752624712
Toppur Ash-Shaikh A.C. Arjees  0772286996
Kurunegala     
Abukkagama Ash-Shaikh M.M. Naleemdeen  0713374931  
Arakiyala Ash-Shaikh A.M. Mafahim  0777595913  
Ibbagamuwa   Ash-Shaikh S.M Nawasdeen  0718016936  
Ethungahakotuwa   Ash-Shaikh M.H.M Farhath 0772524661
Elabadagama   Ash-Shaikh A.K.M.HAMZA 0715375716
City   Ash-Shaikh A.G.M. Fahmy  0777882939  
Kureekotuwe   Ash-Shaikh Z.A. Nilamdeen  0715625830  
Paduwasnuwara   Ash-Shaikh I.L.M.RUWIAK 0776534805
Divurumpola   Ash-Shaikh M.H.M. Hameem  0725268846 / 0374927445  
Nikaweratiya   Ash-Shaikh A.C.M.HASSAN 0772532222
Pannawa   Ash-Shaikh M.R.M. Ziyad  0713322530  
Madige Midiyawa Ash-Shaikh M.I.M.NAWSHAD 0716195801
Narammale   Ash-Shaikh M.F.M. Zarook   0718061659 
Dampitiya   Ash-Shaikh M.I.M. Aasim  0716958858  
Maho/Galgamuwa   Ash-Shaikh S.M.M.MUNSHI 0778852789
Kinniyama / Walpothuwewa   Ash-Shaikh SIDDEEQ 0776092525
Madalassa/Thoranegedera   Ash-Shaikh A.M.ARSHAD 0778530847
Ridigama   Ash-Shaikh A.S.M.NASEER 0725328888
Siyambalagaskotuwa Ash-Shaikh Minaj  0718299932
Pothuhara Ash-Shaikh M.L.M.NAFEES 0775073410
Kekunugolla   Ash-Shaikh A.M.HADY 0717647944
Bammanna   Ash-Shaikh A.C.M.SHAKIR 0713665747
Puttalam    
Puttalam City Ash-Shaikh M.H.M. Failur Rahman  0714326046
Kalpiti Ash-Shaikh K.M.M. Thamseer  0726302032 / 0714411549
Akkaraipatru Ash-Shaikh S. Muhammad Rishfikhan  0715454788
Madawakkulam Ash-Shaikh M. Fouzul Ameer  0723738100 / 0767771980
Kottaramulla Ash-Shaikh A.M. Rismy  0775001054
Pulichakulam Ash-Shaikh M.H.M. Sufyan  0713137335
Anuradapura    
Anuradapura City Ash-Shaikh S.U.M. Ali  0714168248
Kekirawa Ash-Shaikh Nizam  0718251261
Horopotana Ash-Shaikh Nilmdeen  0776434204
Kahatagastigiliya Ash-Shaikh S.M. Niyas  0718180448
Ikkirigollawe Ash-Shaikh L.T.M. Rizwan  0718385974
Polannaruwa    
Thamanakaduwa Ash-Shaikh T. Khaleeur Rahman  0775158203
LankaPura Ash-Shaikh A.L.M. Irshad  0713931856
Badulla    
Badulla City Ash-Shaikh M.S.M. Shifan  0777920787
Bandarawela Ash-Shaikh Iqram M  
Gururthalawe Ash-Shaikh M.F.M. Naheem  0722750783
Boragas Ash-Shaikh J.D. Careemdeen  0718373673
Haliela Ash-Shaikh S.M. Hadhik  0725369595
Kegalle    
Kirungudeniya (Mawanella) Ash-Shaikh A.C.M. Iqbal  0718396397
Hemmathagama Ash-Shaikh M.S.M. Nalim  0774632851
Wilpola Ash-Shaikh M.A.M. Mujahid  0779632239
Kegalla South  Ash-Shaikh M.M. Nizam  0770412074
Uayanwatta Ash-Shaikh U.L.M. Nishath  
Warakapola Ash-Shaikh Y.M. Siddeek  0713700276
Hinguloya Ash-Shaikh M.N.M. Anfas  0777003406 / 0776409649
Matara    
Matara City Ash-Shaikh M.F.M. Anas  0718407547
Weligama Ash-Shaikh M.U.M. Walih  0776973206
Mannar    
Mannar City Ash-Shaikh S.A. Azeem  0719266405 / 0716032683
Musali Ash-Shaikh A.R. Mohammed Nihar  0772092006 / 0715472009
Mandai Ash-Shaikh Mubarak  0772282165
Nanattan Ash-Shaikh M. Uvais  0713055488
Monaragale    
Godagamuwa Ash-Shaikh A.A.M. Najeem  0729874456 / 0768459575
Ratnapura    
Ratnapura City Ash-Shaikh Nasrin  0719329702
Ehaliyagoda Ash-Shaikh A.L. Kaleelur Rahman  0776271535 / 0718149382
Balangoda Ash-Shaikh Abdullah  0773755128
Rakwana Ash-Shaikh Siraj  0714170448
Kuruvita Ash-Shaikh M.S.M. Ishaq  0717222977
Kalutara    
Dharga Town Ash-Shaikh M.H.M. Farhan  0773987629
Beruwala Ash-Shaikh M.M.M. Mufti  0773339641
Kalutara Ash-Shaikh M. Irfan  0718391717
Panadura Ash-Shaikh S.A.M. Farhan  0773751878
Atulugama Ash-Shaikh M.S. Mansoor Ilyas  0776235322